sorburua: SIRRIS

PROIEKTUA

Helburuak

Proiektu honen helburu nagusia baldintzak kontrolatzeko estrategia bat taxutzea da, turbina eolikoaren diseinuan kargarik izatekotan zehaztu diren pitch sistema hidraulikoaren zenbait hutsegite-moduren inpaktua murriztu ahal izateko, eta estrategia horretan oinarrituta, osagaiak nahiz sistemak diagnostikatzeko plataforma digital bat garatu eta baliozkotzea.

sorburua: HINE

Azpisistema bezala, kulunkatze-sistema hidraulikoa elementu kritikoa da turbina eolikoko sorgailuaren funtzionaltasunerako, honako alderdi hauez arduratzen baita:

 • Sarrerako energia eolikoa kontrolatzeaz, aerosorgailuaren kulunkatze-sistemaren angeluak erregulatuz
 • Karga murrizteaz
 • Larrialdietan aerosorgailua geldiarazteaz
 • Sistema laguntzaileez (ginada-balazta, errotore-balazta, etab.)
sorburua: XABET

DOCC-OFF sistemak pitch sistemaren hutsegite-moduak identifikatuko ditu monitorizatu beharreko funtsezko parametroak hautatzeko, eta eragiketa-datuak bildu eta kudeatzeko plataforma digitala garatuko du identifikatutako hutsegite-moduak garaiz antzeman eta iragarri ahal izateko. Honek pitch sistemaren eragiketa eta mantentze-lanak hobetuko ditu.

Ikuspegi teknologikoa

Itsas aerosorgailuen osagai kritikoen digitalizazioa hedatuz

Pitch sistema hidrauliko baten hutsegite kritikoen definizioa eta monitorizazio bidezko soluzio analitikoak garatzea

1. Eragiketa-baldintza espezifikoak monitorizatzeko aukerak identifikatzea ohiko pitch sistema hidrauliko baten barruan, hutsegite, efektuen eta haien kritikotasunaren azterketa baten bitartez (FMECA)

2. Gainbegiratu beharreko funtsezko parametroen hautaketa zehaztutako hutsegite-moduak garaiz antzemateko, eta funtzionamendu errealei zein sintetikoei buruzko datuak uztartuko dituen prozesu hibrido baten garapena, datu adierazgarrien multzo bat lortu eta hutsegiteen diagnostikoaren sailkapenaren emaitzak hobetzeko.

3. Monitorizatutako osagaien datuak biltzeko eta kudeatzeko plataforma digitala garatzea, aerosorgailuaren diseinuan kargarik izatekotan zehaztu diren pitch sistema hidraulikoaren zenbait hutsegite-moduren inpaktua murrizteko asmoz.

WP2

Teknologia digitalak
zehaztu eta garatzea

WP2 pitch hidraulikoaren azpisisteman kritikoak ez diren (edo kritikotasuna murriztu ahal diren) hutsegite-moduak identifikatuko ditu eragiketa-baldintzen monitorizazioaren bitartez, eta azpisisteman aplikatuta kargarik izatekotan aerosorgailuaren diseinuan gerta daitekeen inpaktua murrizten lagunduko duen plataforma digitala garatuko du

 • FMECAri buruzko analisiaren emaitza

 • Arkitektura digitalaren ezaugarriak

 • Osagaiak/sistemak diagnostikatzeko ereduen garapena

 • Plataforma digitalaren garapena

WP3

Plataforma digitala
baliozkotu eta erakustaldia egitea

WP3 -k WP2-n garatutako sistemak saiakuntza gune batean balioztatzea eta irtenbide integratu osoa erakusteko aukerak aztertzea du helburu.

 • Baliozkotzearen ezaugarriak

 • Sistema mailako baliozkotzea

 • Sistemaren integrazioa

 • Aerosorgailu mailako analisia